Svoboda v pojídání! Stačí důvěřovat svému tělo: Jaké má výhody?

Důvěřujte svému tělu! Vedle všech více či méně restriktivních diet se začíná objevovat nový trend – „potravinová svoboda“.

Svoboda v pojídání je složitý pojem, který zahrnuje upuštění od omezujících diet a směřuje k dosažení dobrého zdraví. Nestresujete se, ale tělu dáte to, co potřebuje, co od vás ptá.

Je čas přehodnotit své stravování
Tento revoluční koncept v oblasti zdraví a wellness zpochybňuje společenské normy stravování a hubený ideál krásy. Prosazují ho více dietologové a certifikovaní odborníci na výživu, jako například Shana Spence (@thenutritiontea). V rámci svých rad se snaží předefinovat, co skutečně znamená zdraví a vysvětlit, že rozhodně jím nejsou nedosažitelné standardy aktuálního ideálu krásy, ani potravinářského průmyslu.

Další odbornicí, která upozorňuje na potřebu přehodnotit stravování je Dr. Kera Nyemb-Diop (@black.nutritionist), která klade důraz na respekt vůči tělu, pojídání bez pocitu viny a nasměrování se na lokální potravinové dědictví. To je totiž podle ní nedílná součást zdravého životního stylu.

Co zahrnuje definice potravinové svobody?
osvobození se od průmyslové výroby potravin,
přístup k posílení potravinové soběstačnosti,
porozumění historickým kulturním potravinám a jejich vlivu na lidské zdraví,
duchovní cesta k překonání „závislosti na jídle“,
osvobození od programů na hubnutí.
Jak vznikla „potravinová svoboda“?
Svoboda jídla pracuje se dvěma filozofiemi – intuitivním pojídáním a vědomým (pozorným, všímavým) pojídáním. Obě posilují sebedůvěru při výběru potravin a odmítají zbytečná omezení, často se používají k podpoře zotavení se z poruch příjmu potravy. Změna postoje ke stravování vyrostla z potřeby nefarmaceutických léčebných postupů, které zdůrazňují změny chování, jako je pozitivní obraz těla a zdravé stravovací postoje.

Diety zvyšují riziko poruch příjmu potravy
Studie z roku 2017 prokázala, že dieta, doprovázená nespokojeností s tělem a snahou o hubnutí zvyšuje riziko vzniku mentální anorexie, mentální bulímie, přejídání a podobně. Dietní průmysl propaguje „štíhlý ideál“ s nezdravým chováním, což může vést k narušení stravovacích návyků, které přispívají k rozvoji poruch příjmu potravy. Existují důkazy, že dieta nepomáhá ani těm, kteří se snaží dlouhodobě zhubnout.

Naopak potravinová svoboda založená na všímavosti může řešit stravovací problémy včetně emocionálního jídla a poruchy přejídání. Pomáhá vyhnout se jedení v reakci na vnější podněty, pokud nejste fyzicky hladoví. Navíc intuitivní stravování souvisí se zlepšenou psychickou pohodou i fyzickým zdravím.

Svoboda jídla, intuitivní pojídání a všímavé pojídání: Jaký je rozdíl?
I když se tyto pojmy mohou jevit jako podobné či stejné, jsou mezi nimi menší rozdíly. Všímavé pojídání má kořeny v buddhistické praxi všímavosti a života s vědomím a záměrem. Je to meditativní praxe, postavená na spojení mysli a těla, během jídla zapojuje všechny smysly. Všímavé pojídání je umění být pojídání plně duševně i tělesně přítomen.

I intuitivní stravování podporuje propojení mysli a těla, ale je výrazně zakořeněno v přístupu ke zdraví, který zahrnuje i hmotnost. Řídí se zásadami, k nimž patří respektování vlastního těla, ctění zdraví prostřednictvím šetrné výživy.

Svoboda jídla zatím není tak dobře definována. Obvykle představuje formy intuitivního nebo vědomého pojídání a snaží se bojovat proti nejrůznějším omezením zvýšenou flexibilitou při jídle. Navzdory rozdílům mají všechny tři pojmy něco společného: jejich cílem je omezit zbytečné dietní zákazy, odstranit pocit viny, studu a negativních emocí a zlepšit vztah k jídlu.

Snažíte se zdravě jíst, ale vždy něco do toho přijde nebo prostě selžete? Proč je strava jíst zdravě tak komplikovaná?

Podtrženo a sečteno
Svoboda jídla je přístup k výživě, který vyplývá z vnímání stavu těla i duše. Zahrnuje naladění se na vnitřní signály plnosti a hladu. Nepropaguje ztrátu hmotnosti jako výsledek, ale pomáhá tělu najít jeho „šťastnou váhu“, biologicky nastavenou hmotnost. Podporuje pozitivní vztahy k potravinám, klid při jídle, výběr potravin podle toho, co si vaše teplo „ptá“.

Zkuste to hned: Při příštím jídle odstraňte rušivé prvky, jako například televizor nebo telefon. Jídlo důkladně žvýkejte (alespoň 20krát), abyste zapojili své smysly a včas pocítili sytost. Vychutnávejte si jeho vůni konzistenci, chuť.

Ve vašem jídelníčku by neměly chybět sacharidy:

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram